acoperire
telefonie
internet
Reguli de utilizare

Anexa 5
Reguli de utilizare a serviciilor DAINET
1. Introducere
1.1. Aceaste reguli de utilizare a retelei si serviciilor DAINET sunt valabile pentru toţi Beneficiarii DAINET sau alte terţe părţi care folosesc reteaua DAINET ca mediu de comunicare. DAINET nu tolereaza nici un abuz direct sau indirect prin folosirea retelei sale chiar daca este originat de la Beneficiarii DAINET, de la clientii Beneficiarilor DAINET sau orice terta parte ce foloseste reteaua DAINET ca mediu de comunicare.
1.2. DAINET crede ca eliminarea SPAM-ului si a abuzurilor vor rezulta intr-un Internet mai ieftin, mai bun si mai eficient pentru clientii sai.
2. Definitii
2.1. DAINET defineste ca abuz sau folosire ilegala a retelei:
• Orice e-mail comercial (comunicare comercială prin intermediul poştei electronice) care este trimis catre o adresa a unui destinatar ce nu a cerut si confirmat în mod expres dorinţa de a primi astfel de mesaje. E-mail-urile comerciale includ si nu se limiteaza la: reclame, sondaje de opinie, oferte promotionale etc. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite “Unsolicited Broadcast Email”/”Unsolicited Comercial Email” si vor fi referite in continuare ca SPAM.
• Generarea unui trafic neobisnuit de mare cu scopul de a supraincarca conexiunea unui server sau a unui utilizator internet, sau pentru a epuiza resursele serverelor blocand access-ul utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz va fi definit in continuare ca „flood”.
• Orice activitate ce are ca scop accesul, obţinerea şi/sau modificarea de informaţii/resurse ce nu au un caracter public. Aceste tipuri de activitati includ, fara a se limita la acestea: exploatarea breselor de securitate pe alte calculatoare conectate la Internet, cautarea de breşe de securitate a unor calculatoare conectate la Internet, folosirea de servicii tip “proxy” fara acordul propietarului acestor servicii.
• Trasmiterea, distribuirea si stocarea de materiale ce violeaza legile in vigoare, sunt protejate prin copyright, marca de comert, de fabrica sau de serviciu, sau orice alt drept de propietate intelectuala fara autorizatile necesare, fara a se limita doar la acestea.
• Trasmiterea, distribuirea si stocarea de materiale obscene, pornografice, dicriminatorii, rasiste sau care violeaza legile de control al exportului in vigoare.


3. Reguli DAINET

3.1. Reţeaua DAINET poate fi folosită de către Beneficiarii săi pentru a se conecta la alte reţele şi Beneficiarii reţelei DAINET înteleg că trebuie să se conformeze tuturor regulilor de utilizare a acestor reţele. Orice incercare de violare a securităţii reţelei DAINET sau a oricarei alte reţele conectate la Internet sau orice încercare de abuz sunt interzise.
3.2. Beneficiarii DAINET înteleg că DAINET nu poate avea controlul informaţiei care circulă prin reţeaua DAINET. Orice supraîncărcare a reţelei DAINET de tip „flood” sau alt tip va fi considerată o folosire neautorizată a reţelei DAINET şi este de aceea interzisă. În mod similar, folosirea de “IP multicast” fără permisiunea DAINET este interzisă.
3.3. Beneficiarilor DAINET sau oricăror terţi care folosesc reţeaua DAINET le este interzis şi nu trebuie să permita la rândul lor să folosească reţeaua DAINET pentru a trimite SPAM-uri şi de a abuza de ea. În cazul în care se trimit email-uri in masă, expeditorii trebuie sa păstreze date ce atesta aprobarea fiecarui destinatar de a primi astfel de mesaje înainte ca mesajele sa fie trimise. Daca astfel de dovezi nu există, DAINET poate considera după propria sa apreciere că aprobarea nu a fost obţinută si va considera abuzivă utilizarea retelei. DAINET nu este responsabil pentru conţinutul nici unui mesaj, indiferent dacă mesajul a fost trimis de catre un Beneficiar DAINET sau de un terţ.
3.4. Beneficiarilor DAINET le este interzisa folosirea de servicii de tip “proxy” fără acordul proprietarului acestui serviciu.
3.5. In anumite cazuri, DAINET poate bloca traficul spre/dinspre anumite IP ce nu fac parte din reteaua DAINET, daca se considera ca acele IP-uri sunt folosite pentru a distribui SPAM, flood, sunt “open relay” sau sunt folosite pentru obtine access la resurse ce nu au caracter public. In aceste cazuri nici un client nu va mai putea trimite/primi trafic de la acele adrese.
3.6. DAINET poate bloca traficul care se face pe un anumit port TCP/IIP dacă Beneficiarul sau alti terţi folosesc aplicatii care fac “flood“ folosind portul respectiv sau acel port este susceptibil de favoriza transmiterea de virusi sau orice alt tip de trafic care ar putea afecta reteaua DAINET.
3.7. Beneficiarii DAINET sunt responsabili ca ei, clientii lor si partenerii lor sa respecte aceste reguli de utilizare. Beneficiarii DAINET vor fi raspunzatori pentru toate abuzurile facute de ei, de clienti sau partenerii lor, prin legatura lor la reteaua DAINET.
3.8. Beneficiarilor, care folosesc legatura la reteaua DAINET pentru activitati ce incalca prevederile prezentei anexe sau ai caror clienti folosesc folosesc legatura la reteaua DAINET pentru activitati ce incalca prevederile prezentei anexe, li se poate supenda serviciul furnizat pe o perioda nedeterminata in termen de 24 de ore sau imediat, fără notificare, in functie de gravitatea problemei. Daca serviciul este oprit imediat DAINET va incerca sa contacteze Beneficiarul cit mai curind posibil, pentru a-l informa despre situatia aparuta. DAINET va investiga toate plangerile legate de acest tip incidente, primite de la terti, si va coopera cu institutiile legale pentru detectarea cauzelor si autorilor acestor incidente. Daca DAINET primeste o plangere, indreptata catre un Beneficiar al sau (sau client al unui Beneficiar, partener al unui Beneficiar), aceasta va fi trimisa catre Beneficiar pentru a fi rezolvata; DAINET va lua masurile specificate in acest articol.
3.9. Beneficiarii ce administreaza un un domeniu Internet, au obligatia de a configura doua casute postale: postmaster@domeniu.ro si abuse@domeniu.ro. Mesajele trimise catre aceste adrese trebuie citite de persoane in masura sa ia decizii pentru solutionarea problemelor raportate. De asemenea toti Beneficiariii sunt obligati sa anunte DAINET care sunt persoanele ce pot lua masuri ca astfel de probleme sa nu se mai intimple.
3.10. DAINET nu discuta decit cu Beneficiarii sai directi. Este raspunderea Beneficiarului de a discuta cu clientii sai pentru a rezolva problemele aparute.
3.11. Beneficiarul are obligaţia să configureze echipamentele sale astfel incât acestea:
a. să nu raspunda la cereri ARP venite din reţeaua DAINET pentru alte adrese IP decât cele alocate de către DAINET. În acest scop clientul este obligat:
• să nu seteze pe interfeţe direct conectate la reţeaua DAINET alte adrese IP decât cele alocate şi comunicate de către DAINET. În aceasta categorie intră şi adresele IP folosite de către Beneficiar în reţeaua locală şi care nu sunt separate printr-un echipament Layer 3 (router) de reţeaua DAINET
• sa nu activeze pe nici o interfată diirect conectată cu reţeaua DAINET optiunea "proxy-arp" şi o va dezactiva pe echipamentele care o au activată în mod implicit (de exemplu routerele marca Cisco)
b. să nu răspundă la cereri de tipul BOOTP, DHCP şi alte cereri de configurare venite din reţeaua DAINET. În acest scop, dacă se folosesc astfel de servicii pentru reţeaua locală a Beneficiarului, ele trebuiesc dezactivate pe interfaţa direct conectata la reteaua DAINET.
c. să nu trimită spre reţeaua DAINET cereri de modificare a rutelor pentru alte adrese de IP decât cele alocate de către DAINET sau aparţinând Beneficiarului. În acest scop, nu se vor activa şi folosi pe interfaţa direct conectate la reteaua DAINET protocoale de anunţare dinamică a rutelor, altele decât cele convenite cu DAINET, şi se vor dezactiva protocoalele de tip RIP/OSPF.
d. să nu trimitaâ spre reţeaua DAINET pachete de tipul "ICMP redirect" pentru alte adrese IP decât cele alocate de către DAINET.
e. să evite trimiterea spre reţeaua DAINET a altor pachete de tip “broadcast” decât cele strict necesare (tipul ARP), acestea din urmă trebuind să respecte un algoritm de mărire a intervalului de interogare, care să ajunga la peste 1 (una) secundă în cazul în care nu se primeşte răspuns.


4. Recomandari
4.1. Beneficiarul trebuie sa tina la curent DAINET cu numele si adresele de contact pentru persoanele ce pot solutiona problemele descrise in prezenta anexa.
4.2. Beneficiarul trebuie sa isi educe angajatii si clientii pentru a respecta aceste reguli.
4.3. Beneficiarul trebuie sa investigheze rapid orice plangere care a fost primita de la DAINET.
4.4. Cind Beneficiarul trimite mesaje de e-mail (postă electronică) către o listă de destinatari, trebuie să se asigure că are confirmarea fiecărui destinatar din acea listă.